Aukcje dla energii z nowych instalacji na 2018 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Aukcje dla różnych tzw. koszyków technologicznych odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25  października 2018 r.  Aukcje, w których rywalizować będą przedsiębiorcy ze swoimi instalacjami odnawialnych źródeł energii, z których nie wytworzono jeszcze energii elektrycznej. To nowe instalacje, które zostały zbudowane, ale nieuruchomione lub które zostaną zbudowane w zdefiniowanym czasie przez przedsiębiorcę lecz nie dłużej niż określa to ustawa. Wśród aukcji są również aukcje dla nowych biogazowni rolniczych.