Ceny referencyjne na 2019 r. w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów (którego gospodarzem jest Minister Energii) w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. został przedstawiony do konsultacji społecznych.

Dla biogazowni rolniczych działających z jednostkami kogeneracji spełniającymi kryteria wysokosprawnej przewiduje wyższe ceny referencyjne:

  • 730 zł/MWh dla jednostek o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW
  • 640 zł /MWh dla jednostek o mocy elektrycznej zainstalowanej powyżej 1 MW.

Projekt Rozporządzenia datowany na 20 grudnia 2018 r. przewiduje przeprowadzenia aukcji w 2019 zarówno dla instalacji biogazowni rolniczych działających (w systemie certyfikatów) jak i biogazowni nowych planowanych do uruchomienia po przeprowadzeniu aukcji. W tym pierwszym przypadku dostępne wolumeny energii nie są dostatecznie duże aby do systemu aukcyjnego przeszło więcej niż ok. 30% istniejących biogazowni. W przypadku nowych instalacji należałoby spodziewać się nowych wejść na rynek biogazowni o łącznej mocy ok. 160 MW w przeważającej większości o mocy jednostkowej do 1 MW (ok. 60%).