Szkolenia

Technologia i opłacalność biogazowni rolniczej
Warszawa, 18 stycznia 2019 r.
Procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej
Warszawa, 19 stycznia 2019 r.
Biogazownia rolnicza – krok po kroku: przygotowanie inwestycji i ocena opłacalności
Białystok, 15 lutego 2019 r.
Procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej
Warszawa, 15 marca 2019 r.
Technologia i opłacalność biogazowni rolniczej
Warszawa, 16 marca 2019 r.
Biogazownia rolnicza – krok po kroku: przygotowanie inwestycji i ocena opłacalności
Wrocław, 5 kwietnia 2019 r.
Biogazownia rolnicza – krok po kroku: przygotowanie inwestycji i ocena opłacalności
Poznań, 8 maja 2019 r.
Biogazownia rolnicza – krok po kroku: przygotowanie inwestycji i ocena opłacalności
Rzeszów, 14 czerwca 2019 r.