analizy

Kalkulator biogazowy
Biogazownia rolnicza
wersja basic

800  brutto

Opis produktu

Uproszczona wersja kalkulatora w wersji “business”.

Kalkulator produkcji biogazu pozwala dobrać jakościowo, ilościowo i ekonomicznie substraty dla Biogazowni Rolniczej działającej z jednostką kogeneracji CHP. Wykonywana jest analiza bilansu masy i energii pozwalająca dobrać jakościowo/ilościowo substraty do ciągłej generacji (w ustalonym wcześniej wskaźniku wykorzystania rocznie mocy) biogazowni rolniczej o mocy żądanej przez użytkownika – kalkulator biogazowy pozwala dobrać substraty do dowolnej definiowanej wielkości biogazowni rolniczej CHP.

Kalkulator biogazu opracowano dla 10 wybranych typowych na rynku polskim rodzajów substratów do produkcji biogazu spełniających definicję biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii : 3 rodzaje roślin energetycznych, 3 rodzaje odchodów zwierząt gospodarskich, 4 rodzaje odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wprowadzenie ilości substratów pozwala oszacować wielkość jednostki wytwórczej w kogeneracji do zainstalowania lub alternatywnie przy żądanej mocy zainstalowanej stosownie dobrać ilość substratów niezbędną do ciągłej (definiowanej odrębnie w czasie średniorocznie) pracy jednostki wytwórczej.