analizy

Kalkulator biogazowy
Biogazownia rolnicza
wersja business

3.300  brutto

Opis produktu

Kalkulator produkcji biogazu pozwala dobrać jakościowo, ilościowo i ekonomicznie substraty dla Biogazowni Rolniczej działającej z jednostką kogeneracji CHP. Wykonywana jest analiza bilansu masy i energii pozwalająca dobrać jakościowo/ilościowo substraty do ciągłej generacji (w ustalonym wcześniej wskaźniku wykorzystania rocznie mocy) Biogazowni Rolniczej CHP o mocy żądanej przez użytkownika – kalkulator biogazowy pozwala dobrać substraty do dowolnej definiowanej wielkości biogazowni rolniczej CHP. Kalkulator biogazu opracowano dla ponad 70 różnych typowych na rynku polskim rodzajów substratów do produkcji biogazu spełniających definicję biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii poszeregowane w następujących kategoriach:

W kategorii “Rośliny energetyczne w postaci świeżej lub zakiszonej”:

 1. Kiszonka kukurydziana,
 2. Kiszonka żyta,
 3. Trawa,
 4. Kiszonka trawy rozdrobnionej młodej,
 5. Kiszonka trawy słabo rozdrobnionej dojrzałej,
 6. Ziarna zbóż (niespełniające kryteriów jakościowych),
 7. Świeży burak cukrowy (bulwa),
 8. Kiszonka z buraków cukrowych (bulwa),
 9. Świeży burak pastewny (bulwa),
 10. Kiszonka z buraka pastewnego (bulwa),
 11. Kiszonka słonecznika,
 12. Kiszonka sorgo,
 13. Kiszonka z lucerny,
 14. Ziemniaki,
 15. Topinambur,
 16. Zieleń miejska.”

W kategorii “Odchody zwierząt gospodarskich”:

 1. Gnojowica świńska,
 2. Obornik świński,
 3. Gnojowica bydlęca,
 4. Gnojówka bydlęca,
 5. Obornik bydlęcy,
 6. Pomiot ptasi,
 7. Obornik koński,
 8. Gnojowica kurza.

W kategorii “Odpady produkcji rolnej”:

 1. Słoma,
 2. Słoma jęczmienna,
 3. Słoma pszenna,
 4. Plewy,
 5. Siano,
 6. Świeże liście buraków cukrowych,
 7. Kiszonka liści buraków cukrowych,
 8. Liście i łodygi ziemniaków.

W kategorii “Pozostałości z przemysłu spożywczego”:

 1. Wywar zbożowy,
 2. Wywar ziemniaczany,
 3. Wywar owocowy,
 4. Wytłoki z rzepaku,
 5. Odpady piekarnicze,
 6. Woda procesowa z produkcji soków owoc-warz,
 7. Resztki rozdrobnionych owoców,
 8. Wytłoki owocowe słabo odciśnięte,
 9. Wytłoki owocowe mocno odciśnięte,
 10. Wytłoki z jabłek,
 11. Pestki z jabłek,
 12. Wytłoki z winogron,
 13. Wytłoki z pigwy,
 14. Łuska z cebuli,
 15. Odpady lnu,
 16. Makuchy lniane,
 17. Makuchy z rzepaku,
 18. Pozostałości warzyw,
 19. Pozostałości produkcji serów,
 20. Wysłodziny browarnicze świeże,
 21. Wysłodziny browarnicze zakiszone,
 22. Wysłodziny browarnicze suche,
 23. Wysłodki z buraków cukrowych zakiszone,
 24. Wysłodki z buraków prasowane zakiszone,
 25. Melasa,
 26. Pozostałości produkcji oleju,
 27. Gliceryna,
 28. Odsort kukurydziany,
 29. Skwarka,
 30. Pulpa/wycierka ziemniaczana,
 31. Sok ziemniaczany,
 32. Obierki z ziemniaków,
 33. Serwatka,
 34. Tłuszcz posmażalniczy.

W kategorii “Odpady poubojowe i pochodzenia zwierzęcego wymagające pasteryzacji”:

 1. Osady poflotacyjne z rzeźni,
 2. Odseparowana tkanka tłuszczowa,
 3. Treść żołądkowa świńska,
 4. Treść żwaczy,
 5. Przeterminowana żywność.

Każdy rodzaj biomasy/substratu scharakteryzowano podstawowymi parametrami, w tym:

 1. Zawartością suchej masy;
 2. Zawartością suchej masy organicznej;
 3. Uzyskiem biogazu;
 4. Zawartością (stężeniem) metanu w biogazie i co za tym idzie wartością opałową biogazu – generowaną energią chemiczną (pierwotną);
 5. Potencjalnymi stratami magazynowymi substratów;
 6. Cenami jednostkowymi możliwymi do wpisania i oceny ekonomicznej kosztów operacyjnych energii pierwotnej (nabycia biomasy).

Wprowadzone dane ilościowe substratów prowadzą następnie do podsumowania wartości całkowitych dla zdefiniowanego miksu substratów z pełnym bilansem masy (od wprowadzenia do wyprowadzenia w postaci masy pofermentacyjnej) i energii (od “”pierwotnej”” chemicznej biogazu do energii końcowej elektrycznej i cieplnej wraz z wyliczeniem mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki wytwórczej).

W podsumowaniu zestawiono wartości uśrednione lub zestawione dla miksu substratów w skali roku:

 1. Ilość substratów zakupionych, nabytych na stan magazynowy (chwilowy lub długoterminowy);
 2. Ilość substratów wprowadzonych do procesu;
 3. Ilość masy suchej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 4. Udział (średnio) masy suchej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 5. Ilość masy suchej organicznej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 6. Udział (średnio) masy suchej organicznej w suchej masie mieszaniny biomasy wprowadzanej do procesu;
 7. Udział (średnio) masy suchej organicznej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 8. Średnia sprawność przetworzenia masy organicznej w procesie fermentacji;
 9. Ilość wytwarzanego biogazu;
 10. Ilość wytwarzanego biogazu = ubytek masy organicznej w postaci gazowej;
 11. Stężenie metanu (zawartość metanu) w produkowanym biogazie;
 12. Ilość metanu zawartego w produkowanym biogazie;
 13. Ilość energii “”pierwotnej”” chemicznej biogazu;
 14. Ilość wytwarzanej masy płynnej pofermentacyjnej.
 • W kategorii “Rośliny energetyczne w postaci świeżej lub zakiszonej”:
  Kiszonka kukurydziana, Kiszonka żyta, Trawa, Kiszonka trawy rozdrobnionej młodej, Kiszonka trawy słabo rozdrobnionej dojrzałej, Ziarna zbóż (niespełniające kryteriów jakościowych), Świeży burak cukrowy (bulwa), Kiszonka z buraków cukrowych (bulwa), Świeży burak pastewny (bulwa), Kiszonka z buraka pastewnego (bulwa), Kiszonka słonecznika, Kiszonka sorgo, Kiszonka z lucerny, Ziemniaki, Topinambur, Zieleń miejska.
 • W kategorii “Odchody zwierząt gospodarskich”:
  Gnojowica świńska, Obornik świński, Gnojowica bydlęca, Gnojówka bydlęca, Obornik bydlęcy, Pomiot ptasi, Obornik koński, Gnojowica kurza.
 • W kategorii “Odpady produkcji rolnej”:
  Słoma, Słoma jęczmienna, Słoma pszenna, Plewy, Siano, Świeże liście buraków cukrowych, Kiszonka liści buraków cukrowych, Liście i łodygi ziemniaków.
 • W kategorii “Pozostałości z przemysłu spożywczego”:
  Wywar zbożowy, Wywar ziemniaczany, Wywar owocowy, Wytłoki z rzepaku, Odpady piekarnicze, Woda procesowa z produkcji soków owoc-warz, Resztki rozdrobnionych owoców, Wytłoki owocowe słabo odciśnięte, Wytłoki owocowe mocno odciśnięte, Wytłoki z jabłek, Pestki z jabłek, Wytłoki z winogron, Wytłoki z pigwy, Łuska z cebuli, Odpady lnu, Makuchy lniane, Makuchy z rzepaku, Pozostałości warzyw, Pozostałości produkcji serów, Wysłodziny browarnicze świeże, Wysłodziny browarnicze zakiszone, Wysłodziny browarnicze suche, Wysłodki z buraków cukrowych zakiszone, Wysłodki z buraków prasowane zakiszone, Melasa, Pozostałości produkcji oleju, Gliceryna, Odsort kukurydziany, Skwarka, Pulpa/wycierka ziemniaczana, Sok ziemniaczany, Obierki z ziemniaków, Serwatka, Tłuszcz posmażalniczy.
 • W kategorii “Odpady poubojowe i pochodzenia zwierzęcego wymagające pasteryzacji”:
  Osady poflotacyjne z rzeźni, Odseparowana tkanka tłuszczowa, Treść żołądkowa świńska, Treść żwaczy, Przeterminowana żywność.

Każdy rodzaj biomasy/substratu scharakteryzowano podstawowymi parametrami, w tym:

 • Zawartością suchej masy;
 • Zawartością suchej masy organicznej;
 • Uzyskiem biogazu;
 • Zawartością (stężeniem) metanu w biogazie i co za tym idzie wartością opałową biogazu – generowaną energią chemiczną (pierwotną);
 • Potencjalnymi stratami magazynowymi substratów;
 • Cenami jednostkowymi możliwymi do wpisania i oceny ekonomicznej kosztów operacyjnych energii pierwotnej (nabycia biomasy).

Wprowadzone dane ilościowe substratów prowadzą następnie do podsumowania wartości całkowitych dla zdefiniowanego miksu substratów z pełnym bilansem masy (od wprowadzenia do wyprowadzenia w postaci masy pofermentacyjnej) i energii (od “pierwotnej” chemicznej biogazu do energii końcowej elektrycznej i cieplnej wraz z wyliczeniem mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki wytwórczej).

W podsumowaniu zestawiono wartości uśrednione lub zestawione dla miksu substratów w skali roku:

 1. Ilość substratów zakupionych, nabytych na stan magazynowy (chwilowy lub długoterminowy);
 2. Ilość substratów wprowadzonych do procesu;
 3. Ilość masy suchej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 4. Udział (średnio) masy suchej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 5. Ilość masy suchej organicznej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 6. Udział (średnio) masy suchej organicznej w suchej masie mieszaniny biomasy wprowadzanej do procesu;
 7. Udział (średnio) masy suchej organicznej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 8. Średnia sprawność przetworzenia masy organicznej w procesie fermentacji;
 9. Ilość wytwarzanego biogazu;
 10. Ilość wytwarzanego biogazu = ubytek masy organicznej w postaci gazowej;
 11. Stężenie metanu (zawartość metanu) w produkowanym biogazie;
 12. Ilość metanu zawartego w produkowanym biogazie;
 13. Ilość energii “pierwotnej” chemicznej biogazu;
 14. Ilość wytwarzanej masy płynnej pofermentacyjnej.