analizy

Kalkulator wysokosprawnej kogeneracji
Biogazownia

1.200  brutto

Opis produktu

Kalkulator wysokosprawnej kogeneracji przy zadanych założeniach produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji na biogaz umożliwia obliczenie:

  • oszczędności energii pierwotnej (PES) w kogeneracji w porównaniu do rozdzielnego wytwarzania energii – często niezbędne do wniosków o dofinansowanie, wniosków o wydanie pomocy publicznej dla kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia, w sprawozdaniach po audycie kogeneracyjnym i in.
  • przy jakiej ilości ciepła użytkowego (wytworzonego w kogeneracji i wykorzystanego w celach użytkowych) osiągany jest parametr PES dla kwalifikowania jednostki kogeneracji do kategorii wysokosprawnej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • ilości energii elektrycznej z kogeneracji, za które może przysługiwać wsparcie
  • przy jakiej ilości ciepła użytkowego całkowity wolumen wytwarzanej energii elektrycznej brutto kwalifikowany jest do energii elektrycznej z kogeneracji dając podstawę do uzyskania wsparcia dedykowanego dla kogeneracji).

Kalkulator wykonany jest w pliku Excel z otwartymi formułami w komórkach do ewentualnej edycji.

Kalkulator przygotowany jest zarówno dla jednostek o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW jak i większych.

Kalkulator przydatny jest do oceny zakwalifikowania rozważanej jednostki pod względem kwalifikowania pod:

  • dany konkurs o dofinansowanie dedykowany kogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji
  • do certyfikatów z kogeneracji (żółte lub fioletowe)
  • do dopłat aukcyjnych jeżeli zostaną dla kogeneracji wdrożone w przepisach Prawa energetycznego, ustawy OZE lub w odrębnym akcie prawnym, co zostało zapowiedziane przez resort energii.