analizy

Koszty eksploatacyjne (OPEX)
Biogazownia rolnicza
CHP 1,6 MW
wersja business

2.500  brutto

Opis produktu

Analiza kosztów wykonana jest w programie Excel. Formuły w komórkach nie są zablokowane.

Analiza przedstawia zestawienie partykularnych kosztów operacyjnych biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej jednostki kogeneracyjnej 1,6 MW. Zwykle niesłusznie koszty operacyjne ograniczone są do kosztów substratów i obsługi operatorskiej. Biogazownia rolnicza w przedmiotowym modelu ma zdefiniowane parametry wejściowe (techniczne, prawne i ekonomiczne), które przekładają się na koszty operacyjne, które użytkownik może dostosować do swoich własnych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to biomasy (mieszanki substratów) wykorzystanej do wytwarzania biogazu, dzięki powiązaniu z kalkulatorem biogazu w wersji ograniczonej do kilku rodzajów substratów. Nabywając zestawienie kosztów, nabywca może poznać szczegółowe uwarunkowania działalności operacyjnej dla standardowej, zdefiniowanej przez Akademię Biogazu biogazowni rolniczej z jednostką kogeneracji o mocy elektrycznej 1,6 MW.

 

Zakładka “OPEX” przedstawia szczegółowe i całkowite koszty eksploatacyjne Biogazowni Rolniczej CHP o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,6 MW, w tym koszty eksploatacyjne przeliczone na MWh energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe koszty operacyjne skatalogowano w 7 podstawowych kategoriach kosztowych, które łącznie zawierają ponad 60 szczegółowych pozycji kosztowych (nie prezentujemy ich w Spisie Treści):

  1. Substraty i masa pofermentacyjna (12 pozycji kosztowych w tej kategorii, przy czym na koszt substratów składa się wypadkowa kosztów jednostkowych wynikająca ze stosowania kilku wybranych substratów różnego rodzaju, przy czym każdy spełniający definicję biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy OZE);
  2. Serwis techniczny (14 pozycji kosztowych w tej kategorii);
  3. Podatki lokalne (3 pozycji kosztowych w tej kategorii);
  4. Zarządzanie i obsługa (16 pozycji kosztowych w tej kategorii);
  5. Promocja i marketing (5 pozycji kosztowych w tej kategorii);
  6. Media i utrzymanie obiektu (8 pozycji kosztowych w tej kategorii);
  7. Opłaty administracyjne i finansowe (7 pozycji kosztowych w tej kategorii).

Koszty te przedstawiono w pierwszym roku kalendarzowym funkcjonowania Biogazowni Rolniczej CHP, w którym prowadzony będzie rozruch technologiczny oraz w drugim roku kalendarzowym, w który Biogazownia Rolnicza CHP wkracza w pracę pełną mocą produkcyjną.