ocena

Model Finansowy
Biogazownia Rolnicza
CHP 1,6 MW
wersja business

15.000  brutto

Kategoria:

Opis produktu

Model wykonany jest w programie Excel. Składa się na niego kilka zakładek niżej opisanych. Formuły w komórkach nie są zablokowane.

Model bada opłacalność biogazowni rolniczej. Biogazownia ma moc elektryczną zainstalowaną 1,6 MW w kogeneracji. Biogazownia rolnicza z modelu ma zdefiniowane parametry wejściowe (techniczne, prawne i ekonomiczne), które przekładają się na odpowiednie nakłady inwestycyjne i operacyjne, które użytkownik może dostosować do swoich własnych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to biomasy (substratów) wykorzystanej do wytwarzania biogazu, dzięki włączenie do modelu kalkulatora biogazu. Za pomocą modelu użytkownik może nie tylko oceniać rentowność przedsięwzięcia inwestycyjnego w biogazownię rolniczą, ale jednocześnie poznać uwarunkowania kosztowe dla standardowej zdefiniowanej przez Akademię Biogazu biogazowni rolniczej z jednostką kogeneracji o mocy elektrycznej 1,6 MW.

Tytuł

Zakładka “Tytuł” prezentuje stronę tytułową Modelu Finansowego zgodny z zamówieniem złożonym za pośrednictwem witryny akademiabiogazu.pl.

Klauzule

Zakładka “Klauzule” prezentuje informacje o wykonawcy, nabywcy, prawach autorskich oraz klauzule odpowiedzialności.

Spis treści

Zakładka “Spis tresci” prezentuje niniejszy spis treści przedstawiający zakres opracowania każdej z zakładek Modelu Finansowego.

Instrukcja

“Zakładka “”Instrukcja”” prezentuje instrukcję obsługi Modelu Finansowego, w szczególności w zakresie:

 • sposobów modyfikacji zdefiniowanych przez Firmę wartości parametrów Biogazowni Rolniczej CHP;
 • sposobów wykonywania analiz wariantowych różnych koncepcji biznesowych Biogazowni Rolniczej CHP;
 • dokonania oceny rentowności inwestycji w Biogazownię Rolniczą CHP przy zdefiniowanych parametrach;
 • dokonania oceny wpływu zmian parametrów Biogazowni Rolniczej CHP na jej wyniki finansowe,
 • dokonania oceny ceny oferty sprzedaży energii elektrycznej na aukcji dla atrakcyjności inwestycyjnej Biogazowni Rolniczej CHP.”

Project Input / Dane projektu

Zakładka “1_Project Input (Dane projektu)” prezentuje przyjęte i zdefiniowane założenia techniczne analizy finansowej poszeregowane w następujących kategoriach:

W kategorii “Dane techniczne urządzeń”:

 1. Moc elektryczna zainstalowana
 2. Moc cieplna zainstalowana
 3. Czas pracy średnio pełną mocą
 4. Wskaźnik wykorzystania mocy rocznie
 5. Rzeczywista sprawność elektryczna silnika gazowego
 6. Straty konwersji na prądnicy jednostki wytwórczej CHP
 7. Sprawność elektryczna jednostki wytwórczej CHP
 8. Sprawność cieplna jednostki wytwórczej CHP
 9. Straty energii elektrycznej na transformacji.”

W kategorii “Dane produkcyjne i konsumpcyjne energii elektrycznej i ciepła”:

 1. Ilość wywarzanej energii elektrycznej brutto (zaciski generatora)
 2. Zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby Biogazowni Rolniczej CHP wytwarzanej w Biogazowni Rolniczej CHP
 3. Zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby przedsiębiorstwa inne niż Biogazownia Rolnicza CHP wytwarzanej w Biogazowni Rolniczej CHP
 4. Ilość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej
 5. Ilość energii elektrycznej sprzedawanej na rynku (np. spółce obrotu energią elektryczną)
 6. Zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby Biogazowni Rolniczej CHP “”z sieci”” zakupionej od podmiotów zewnętrznych
 7. Ilość wytwarzanego ciepła
 8. Zużycie ciepła na własne potrzeby Biogazowni Rolniczej CHP
 9. Ilość zużywanego rocznie ciepła na potrzeby własne zakładów przedsięiorstwa innych niż Biogazownia Rolnicza CHP
 10. Ilość sprzedawanego ciepła do podmiotów trzecich
 11. Moc elektryczna zamówiona umowna na własne potrzeby.”

W kategorii “Dane dotyczące oferty w systemie aukcji”:

 1. Ilość energii elektrycznej oferowanej w systemie aukcji
 2. Cena referencyjna sprzedaży energii elektrycznej w aukcji (wraz z dopłatą)
 3. Maksymalna jednostkowa cena oferty możliwa do złożenia w aukcji skalkulowana w oparciu o reżimy art. 39 oraz art. 79 ust. 4 ustawy o oze
 4. Cena oferty sprzedaży energii elektrycznej na aukcji (wraz z dopłatą aukcyjną)
 5. Wysokość dopłaty w systemie aukcyjnym (tzw. feed-in-premium).”

W kategorii “Ceny jednostkowe energii elektrycznej i ciepła”:

 1. Cena sprzedaży energii elektrycznej do spółki obrotu energią elektryczną w reżimach systemu aukcyjnego
 2. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym giełdowym
 3. Cena jednostkowa sprzedaży ciepła do podmiotów trzecich
 4. Koszt jednostkowy ciepła uniknięty w zakładach przedsiębiorstwa innych niż Biogazownia Rolnicza CHP w wyniku pozyskania go z biogazowni
 5. Jednostkowy koszt bilansowania handlowego energii elektrycznej
 6. Koszt energii elektrycznej czynnej na własne potrzeby nabywanej od podmiotów trzecich
 7. Koszt zmienny opłaty sieciowej energii elektrycznej nabywanej od podmiotów trzecich na własne potrzeby
 8. Koszt zmienny opłaty jakościowej energii elektrycznej nabywanej od podmiotów trzecich na własne potrzeby
 9. Koszt zmienny opłaty OZE dla energii elektrycznej nabywanej od podmiotów trzecich na własne potrzeby
 10. Opłata stała abonamentowa za usługi energii elektrycznej
 11. Opłata przejściowa stała do mocy zamówionej na własne potrzeby
 12. Opłata stała za moc zamówioną na własne potrzeby.”

W kategorii “Masa pofermentacyjna”:

 1. Ilość wytwarzanej masy płynnej pofermentacyjnej
 2. Ilość masy płynnej pofermentacyjnej zagospodarowywanej we własnym zakresie bez ponoszenia (bilansowo) kosztów
 3. Ilość sprzedawanej masy pofermentacyjnej
 4. Ilość sprzedawanej masy pofermentacyjnej wzbogaconej i/lub odpowiednio skondycjonowanej/przetworzonej
 5. Cena jednostkowa sprzedaży masy płynnej pofermentacyjnej podmiotom trzecim
 6. Cena jednostkowa sprzedaży masy pofermentacyjnej wzbogaconej i/lub odpowiednio skondycjonowanej/przetworzonej
 7. Ilość masy płynnej pofermentacyjnej przekazywanej rolnikom bez kosztów i bez przychodów
 8. Ilość masy płynnej pofermentacyjnej do zagospodarowania na własny koszt
 9. Koszt jednostkowy rozprowadzenia pozostałej masy płynnej pofermentacyjnej.”

Investment Schedule / harmonogram

Przedstawia harmonogram realizacji z nakładami inwestycyjnymi

Feedstock Input / Substraty

Zakładka “Substraty” prezentuje kalkulator produkcji biogazu pozwalający dobrać jakościowo, ilościowo i ekonomicznie substraty dla Biogazowni Rolniczej CHP. Wykonywana jest analiza bilansu masy i energii pozwalająca dobrać jakościowo/ilościowo substraty do ciągłej generacji (w ustalonym wcześniej wskaźniku wykorzystania rocznie mocy) Biogazowni Rolniczej CHP o mocy żądanej przez użytkowanika (mimo, że Model Finansowy skrojony został na Biogazownię Rolniczą CHP o mocy elektrycznej 1,6 MW, kalkulator biogazowy pozwala dobrać substraty do dowolnej definiowanej wielkości biogazowni rolniczej CHP). Kalkulator biogazu opracowano dla 71 różnych typowych na rynku polskim rodzajów substratów do produkcji biogazu spełniających definicję biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii poszeregowane w następujących kategoriach:

W kategorii “Rośliny energetyczne w postaci świeżej lub zakiszonej”:

 1. Kiszonka kukurydziana,
 2. Kiszonka żyta,
 3. Trawa,
 4. Kiszonka trawy rozdrobnionej młodej,
 5. Kiszonka trawy słabo rozdrobnionej dojrzałej,
 6. Ziarna zbóż (niespełniające kryteriów jakościowych),
 7. Świeży burak cukrowy (bulwa),
 8. Kiszonka z buraków cukrowych (bulwa),
 9. Świeży burak pastewny (bulwa),
 10. Kiszonka z buraka pastewnego (bulwa),
 11. Kiszonka słonecznika,
 12. Kiszonka sorgo,
 13. Kiszonka z lucerny,
 14. Ziemniaki,
 15. Topinambur,
 16. Zieleń miejska.”

W kategorii “Odchody zwierząt gospodarskich”:

 1. Gnojowica świńska,
 2. Obornik świński,
 3. Gnojowica bydlęca,
 4. Gnojówka bydlęca,
 5. Obornik bydlęcy,
 6. Pomiot ptasi,
 7. Obornik koński,
 8. Gnojowica kurza.

W kategorii “Odpady produkcji rolnej”:

 1. Słoma,
 2. Słoma jęczmienna,
 3. Słoma pszenna,
 4. Plewy,
 5. Siano,
 6. Świeże liście buraków cukrowych,
 7. Kiszonka liści buraków cukrowych,
 8. Liście i łodygi ziemniaków.

W kategorii “Pozostałości z przemysłu spożywczego”:

 1. Wywar zbożowy,
 2. Wywar ziemniaczany,
 3. Wywar owocowy,
 4. Wytłoki z rzepaku,
 5. Odpady piekarnicze,
 6. Woda procesowa z produkcji soków owoc-warz,
 7. Resztki rozdrobnionych owoców,
 8. Wytłoki owocowe słabo odciśnięte,
 9. Wytłoki owocowe mocno odciśnięte,
 10. Wytłoki z jabłek,
 11. Pestki z jabłek,
 12. Wytłoki z winogron,
 13. Wytłoki z pigwy,
 14. Łuska z cebuli,
 15. Odpady lnu,
 16. Makuchy lniane,
 17. Makuchy z rzepaku,
 18. Pozostałości warzyw,
 19. Pozostałości produkcji serów,
 20. Wysłodziny browarnicze świeże,
 21. Wysłodziny browarnicze zakiszone,
 22. Wysłodziny browarnicze suche,
 23. Wysłodki z buraków cukrowych zakiszone,
 24. Wysłodki z buraków prasowane zakiszone,
 25. Melasa,
 26. Pozostałości produkcji oleju,
 27. Gliceryna,
 28. Odsort kukurydziany,
 29. Skwarka,
 30. Pulpa/wycierka ziemniaczana,
 31. Sok ziemniaczany,
 32. Obierki z ziemniaków,
 33. Serwatka,
 34. Tłuszcz posmażalniczy.

W kategorii “Odpady poubojowe i pochodzenia zwierzęcego wymagające pasteryzacji”:

 1. Osady poflotacyjne z rzeźni,
 2. Odseparowana tkanka tłuszczowa,
 3. Treść żołądkowa świńska,
 4. Treść żwaczy,
 5. Przeterminowana żywność.

Każdy rodzaj biomasy/substratu scharakteryzowano podstawowymi parametrami, w tym:

 1. Zawartością suchej masy;
 2. Zawartością suchej masy organicznej;
 3. Uzyskiem biogazu;
 4. Zawartością (stężeniem) metanu w biogazie i co za tym idzie wartością opałową biogazu – generowaną energią chemiczną (pierwotną);
 5. Potencjalnymi stratami magazynowymi substratów;
 6. Cenami jednostkowymi możliwymi do wpisania i oceny ekonomicznej kosztów operacyjnych energii pierwotnej (nabycia biomasy).

Wprowadzone dane ilościowe substratów prowadzą następnie do podsumowania wartości całkowitych dla zdefiniowanego miksu substratów z pełnym bilansem masy (od wprowadzenia do wyprowadzenia w postaci masy pofermentacyjnej) i energii (od “”pierwotnej”” chemicznej biogazu do energii końcowej elektrycznej i cieplnej wraz z wyliczeniem mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki wytwórczej).

W podsumowaniu zestawiono wartości uśrednione lub zestawione dla miksu substratów w skali roku:

 1. Ilość substratów zakupionych, nabytych na stan magazynowy (chwilowy lub długoterminowy);
 2. Ilość substratów wprowadzonych do procesu;
 3. Ilość masy suchej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 4. Udział (średnio) masy suchej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 5. Ilość masy suchej organicznej zawartej w biomasie wprowadzanej do procesu;
 6. Udział (średnio) masy suchej organicznej w suchej masie mieszaniny biomasy wprowadzanej do procesu;
 7. Udział (średnio) masy suchej organicznej w mieszaninie biomasy wprowadzanej do procesu;
 8. Średnia sprawność przetworzenia masy organicznej w procesie fermentacji;
 9. Ilość wytwarzanego biogazu;
 10. Ilość wytwarzanego biogazu = ubytek masy organicznej w postaci gazowej;
 11. Stężenie metanu (zawartość metanu) w produkowanym biogazie;
 12. Ilość metanu zawartego w produkowanym biogazie;
 13. Ilość energii “”pierwotnej”” chemicznej biogazu;
 14. Ilość wytwarzanej masy płynnej pofermentacyjnej.

CAPEX / Nakłady inwestycyjne

Zakładka “CAPEX”” przedstawia szczegółowe i całkowite koszty inwestycyjne rozwoju projektu oraz rzeczowej realizacji i oddania do użytkowania Biogazowni Rolniczej CHP o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,6 MW, w tym nakłady przeliczone na kW mocy elektrycznej zainstalowanej. Szczegółowe koszty skatalogowano w 11 podstawowych kategoriach kosztowych, które łącznie zawierają ponad 200 szczegółowych pozycji kosztowych (nie prezentujemy ich w Spisie Treści):

 1. Koszty deweloperskie rozwoju projektu biogazowni rolniczej (6 podkatalogów i łącznie 21 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 2. Organizacja i zarządzanie budową (7 podkatalogów i łącznie 42 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 3. Roboty budowlane (6 podkatalogów i łącznie 41 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 4. Budynki i kontenery (2 podkatalogi i łącznie 5 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 5. Technologia (10 podkatalogów i łącznie 44 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 6. Mechanika i instalacje (1 podkatalog i łącznie 7 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 7. Sieci elektryczne i energetyczne (6 podkatalogów i łącznie 18 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 8. Przyłącza mediów (4 podkatalogów i łącznie 9 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 9. Drogi i mała architektura (4 podkatalogów i łącznie 10 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 10. Pozostałe (6 podkatalogów i łącznie 10 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 11. Koszty finansowe (1 podkatalog i łącznie 3 pozycje kosztowych w tej kategorii”

OPEX / Koszty operacyjne

Zakładka “OPEX” przedstawia szczegółowe i całkowite koszty eksploatacyjne Biogazowni Rolniczej CHP o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,6 MW, w tym koszty eksploatacyjne przeliczone na MWh energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe koszty operacyjne skatalogowano w 7 podstawowych kategoriach kosztowych, które łącznie zawierają ponad 60 szczegółowych pozycji kosztowych (nie prezentujemy ich w Spisie Treści):

 1. Substraty i masa pofermentacyjna (12 pozycji kosztowych w tej kategorii, przy czym na koszt substratów składa się wypadkowa kosztów jednostkowych wynikająca ze stosowania różnych substratów spośród ponad 70 pozycji kosztowych);
 2. Serwis techniczny (14 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 3. Podatki lokalne (3 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 4. Zarządzanie i obsługa (16 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 5. Promocja i marketing (5 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 6. Media i utrzymanie obiektu (8 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 7. Opłaty administracyjne i finansowe (7 pozycji kosztowych w tej kategorii).

Koszty te przedstawiono w pierwszym roku kalendarzowym funkcjonowania Biogazowni Rolniczej CHP, w którym prowadzony będzie rozruch technologiczny oraz w drugim roku kalendarzowym, w który Biogazownia Rolnicza CHP wkracza w pracę pełną mocą produkcyjną. ”

Income / Przychody

Zakładka “Income” przedstawia przychody w podziale na 5 pozycji kosztowych obejmujących przychody ze sprzedaży energii, dopłaty aukcyjne, przychody ze sprzedaży ciepła, przychody ze sprzedaży masy nawozowej, przychody z usług utylizacji.

Analiza / Ocena rentowności

Na Analizę skład się kilka zakładek. Prezentują one projekcje zmian wartości kosztów operacyjnych i przychodów przedstawionych w założeniach eskalowane w horyzoncie czasowym 15 lat w rozkładzie rocznym. Obejmują definiowany harmonogram realizacji rzeczowej i rozkładu nakładów inwestycyjnych w okresie budowy, harmonogram kredytowy, kalkulację podatku dochodowego, amortyzację , rachunek zysków i strat oraz analizę rentowności biogazowni rolniczej.