analizy

Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
Biogazownia rolnicza
CHP 500 kW
wersja business

4.000  brutto

Opis produktu

Nakłady inwestycyjne prezentują kosztorys biogazowni rolniczej z jednostką kogeneracji o mocy elektrycznej 0,5 MW. Kosztorys przedstawiono w programie Excel.

Biogazownia rolnicza z modelu ma zdefiniowane parametry wejściowe (techniczne, prawne i ekonomiczne), które przekładają się na odpowiednie nakłady inwestycyjne , które użytkownik może dostosować do swoich własnych uwarunkowań. Dzięki dostępnemu kosztorysowi użytkownik może poznać uwarunkowania nakładów inwestycyjnych potrzebne na przygotowanie, budowę oraz uruchomienie biogazowni rolniczej. Dzięki takim kosztom zdecydowanie łatwiej prowadzić negocjacje partykularnych dostaw poszczególnych podzespołów biogazowni rolniczej. Zwykle niesłusznie niektórzy dostawcy ograniczają nakłady inwestycyjne jedynie do kosztów tzw. “technologii biogazowni”. Nasza oferta prezentacji szczegółowych nakładów inwestycyjnych pozwala użytkownikowi  poznać uwarunkowania kosztowe dla standardowej zdefiniowanej przez Akademię Biogazu biogazowni rolniczej z jednostką kogeneracji o mocy elektrycznej 0,5 MW.

Szczegółowe koszty skatalogowano w 11 podstawowych kategoriach kosztowych, które łącznie zawierają ponad 200 szczegółowych pozycji kosztowych (nie prezentujemy ich w Spisie Treści):

 1. Koszty deweloperskie rozwoju projektu biogazowni rolniczej (6 podkatalogów i łącznie 21 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 2. Organizacja i zarządzanie budową (7 podkatalogów i łącznie 42 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 3. Roboty budowlane (6 podkatalogów i łącznie 41 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 4. Budynki i kontenery (2 podkatalogi i łącznie 5 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 5. Technologia (10 podkatalogów i łącznie 44 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 6. Mechanika i instalacje (1 podkatalog i łącznie 7 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 7. Sieci elektryczne i energetyczne (6 podkatalogów i łącznie 18 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 8. Przyłącza mediów (4 podkatalogów i łącznie 9 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 9. Drogi i mała architektura (4 podkatalogów i łącznie 10 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 10. Pozostałe (6 podkatalogów i łącznie 10 pozycji kosztowych w tej kategorii);
 11. Koszty finansowe (1 podkatalog i łącznie 3 pozycje kosztowych w tej kategorii”