Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i przedłożyło do konsultacji społecznych. Na przygotowanym formularzu zamieszczonym na stronach internetowych resortu można do dnia 15 stycznia zgłaszać uwagi.

Projekt Polityki zakłada miks energetyczny z dominacją wykorzystania paliw kopalnych.

Po roku 2030 resort prognozuje w elektroenergetyce:

  • wejście do systemu elektrowni jądrowych
  • sukcesywny wzrost mocy wykorzystujących paliwa gazowe
  • sukcesywny wzrost mocy w fotowoltaice
  • sukcesywny wzrost mocy w elektrowniach wiatrowych morskich
  • wygaszanie elektrowni wiatrowych na lądzie (*)
  • sukcesywny, ale powolny wzrost mocy zainstalowanej w biogazie

*Dużym zaskoczeniem jest wygaszanie mocy wytwórczych w elektrowniach wiatrowych lądowych – dziś najtańszych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wydawałoby się, że połączenie w systemie źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych wspomagane źródłami rozproszonymi gazowymi, w tym biogazowymi wpisze się na stałe w “krajobraz” krajowego systemu elektroenergetycznego. W naszej ocenie zasadne byłoby po zamortyzowaniu tych instalacji wymienić je na nowe nowoczesne źródła wiatrowe pozwalających w znacznie większej mierze optymalnie wykorzystać potencjał energii pierwotnej wiatru.

 

Akademia Biogazu