Dobór technologii produkcji biogazu

Jako specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii oferujemy wsparcie w doborze wielkości jednostki wytwórczej, urządzeń i konkretnych technologii. Naszym Klientom rekomendujemy najlepszych producentów, dostawców, jak również wykonawców, a oprócz tego także negocjacje warunków dostaw. Znając koszty budowy biogazowni pomożemy Ci przygotować budżet inwestycyjny, jak również opracować dokumenty eksploatacyjne. Chcesz rozpocząć produkcję biogazu? Zaufaj specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w ekologicznym rolnictwie.

  • Dobór wielkości jednostki wytwórczej,
  • Bilanse masy i energii dla biogazowni;
  • Dobór urządzeń i technologii, w tym kogeneracji i systemów oczyszczania biogazu, instalacji fotowoltaicznych;
  • Analiza jakościowa substratów;
  • Rekomendacje producentów, dostawców, wykonawców urządzeń, technologii i robót/usług;
  • Przygotowanie i negocjacje warunków dostaw urządzeń/technologii;
  • Przygotowanie budżetów lub kosztorysów inwestycyjnych;
  • Dokumentacja przetargowa, SIWZ, organizacja przetargów;
  • Opracowanie dokumentów eksploatacyjnych.