Założenie biogazowni – koncepcje biznesowe

Rozważasz budowę biogazowni, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Oferujemy fachowe doradztwo w zakresie koncepcji biznesowych. Aby ułatwić Klientom wejście do świata ekologicznego rolnictwa, proponujemy przeprowadzenie analizy rynku biogazu. Oferujemy opracowanie modeli biznesowych współpracy z dostawcami substratów, jak również analizy finansowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu strategii operacyjnej i rozwoju, możesz na nas liczyć – również w zakresie zakładania klastrów czy spółdzielni energetycznych. Zapraszamy do współpracy!

  • Strategie rozwoju i operacyjne;
  • Analizy rynku biogazu;
  • Zasilanie potrzeb własnych z biogazowni oraz z instalacji fotowoltaicznych;
  • Zakładanie klastrów i spółdzielni energetycznych;
  • Koncepcje biogazowni: kogeneracja, zatłaczanie do sieci gazowej, sprężony biometan CNG;
  • Sposoby zagospodarowania lokalnie ciepła (procesy technologiczne, ORC, suszarnie);
  • Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej w celach nawozowych lub energetycznych;
  • Modele biznesowe współpracy z dostawcami substratów;
  • Modele biznesowe i analizy finansowe.