Aukcje do biogazowni

Poza usługami związanymi z doradztwem i konsultingiem oferujemy także kompleksowe przygotowanie projektów biogazowni pod aukcje. Pomagamy pozytywnie przejść procedurę prekwalifikacji, opracowujemy najważniejsze wymagane dokumenty i kompletne wnioski, wspieramy też w ocenie rentowności dla przedsięwzięcia. Jeśli zastanawiasz się nad przystąpieniem do aukcji – zapraszamy do kontaktu z Akademią Biogazu.

  • Kompleksowe przygotowanie projektu pod aukcje;
  • Procedura prekwalifikacji przed aukcją;
  • Deklaracje i rejestracje podmiotu planującego wziąć udział w aukcji;
  • Wyliczenie maksymalnej oraz jednostkowej pomocy publicznej;
  • Przygotowanie oferty aukcji, w tym wolumenu deklarowanego poziomy produkcji i ceny jednostkowej;
  • Ocena rentowności dla przedsięwzięcia z dopłatą aukcyjną;
  • Ocena i wyliczenia potencjalnej kary za niedotrzymanie deklarowanego poziomu produkcji.