Budowa biogazowni – rozwój projektów

Wspieramy rozwój projektów dotyczących budowy biogazowni w kilku zakresach – rozwoju deweloperskiego, przygotowania do budowy, oddania do użytku oraz eksploatacji. Proponujemy takie usługi jak pośrednictwo w kontraktacji substratów, prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem obiektów, przygotowanie wniosków na przetwarzanie odpadów, pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych czy wybór lokalizacji pod instalację OZE. Oferujemy kompleksowe koordynowanie i nadzór nad procesem budowy biogazowni, dzięki czemu założenie jej będzie dla Ciebie jeszcze łatwiejsze. Zapraszamy!

 • Rozwój deweloperski
  • Wybór i dobór lokalizacji pod instalacje OZE;
  • Analiza finansowa do oceny rentowności inwestycji OZE;
  • Umowy do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości pod inwestycje;
  • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej i obsługa projektów deweloperskich;
  • Kompleksowe koordynowanie i nadzór procesu uzyskiwania zgód i decyzji (m.in. OOŚ, WZ, warunków przyłączenia, służebności, pozwolenia na budowę);
  • Studia wykonalności, w tym dobór technologii;
  • Projekt budowlany z uzgodnieniami.

 

 • Przygotowanie do budowy i budowa
  • Montaż finansowy, dotacje unijne;
  • Studia wykonalności;
  • Modele i analizy finansowe do oceny rentowności i do wniosków kredytowych;
  • Przetargi i dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, kosztorysy;
  • Wybór dostawców i wykonawców;
  • Negocjowanie warunków robót/usług/dostaw, umowy na dostawy i roboty;
  • Opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;
  • Zarządzanie budową, procesami uruchomienia.

 

 • Oddanie do użytkowania
  • Dokumentacja odbiorowa i procedury odbiorowe;
  • Rejestracja Prezesa ARR / Koncesja Prezesa URE;
  • Przeprowadzenie rozruchów wyprowadzenia mocy, w tym uzgodnienia z OSD;
  • Dokumentacja BHP i HACCP biogazowni;
  • Procedury uzyskania statusu nawozu organicznego dla masy pofermentacyjnej;
  • Wniosek na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 

 • Eksploatacja
  • Administrowanie i sprawozdawczość;
  • Pośrednictwo w sprzedaży energii;
  • Dokumentacja związana z utrzymaniem obiektów;
  • Pośrednictwo w kontraktacji substratów;
  • Umowy kontraktacji;
  • Umowy serwisowe;
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych;
  • Badania substratów i masy pofermentacyjnej;
  • Wnioski o wydanie świadectw pochodzenia zielonych/błękitnych, z kogeneracji lub gwarancji pochodzenia;

 

 • Sprzedaż lub zakup i ocena gotowych projektów
  • Ocena i wycena gotowych projektów deweloperskich OZE przygotowanych przez podmioty trzecie;
  • Ocena, wycena i pośrednictwo w sprzedaży lub zakupie projektów biogazowni i innych instalacji OZE znajdujących się na dowolnym stadium zaawansowania rozwoju;
  • Wycena istniejących instalacji OZE;
  • Pośrednictwo w sprzedaży lub zakupie biogazowni i rolniczych i innych instalacji OZE będących na etapie budowy.