Prowadzimy specjalistyczne indywidualnie zamawiane szkolenia, wykłady lub warsztaty, które obejmują m.in. następujący zakres:

  • Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: aukcje, świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia z kogeneracji, sprzedaż energii;
  • Deweloperski rozwój;
  • Proces budowy i oddania do użytkowania instalacji OZE;
  • Eksploatacja instalacji OZE;
  • Przegląd technologii;
  • Warsztaty przygotowania studium wykonalności wraz z analizą finansową przedsięwzięć inwestycyjnych OZE;
  • Warsztaty oraz wizyty studyjne na zrealizowanych i działających instalacjach OZE.