Wyniki aukcji dla nowych biogazowni rolniczych do 1 MW

Prezes URE ogłosił wyniki aukcji przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2018 r. dla biogazowni rolniczych o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW – tzw. aukcja „AZ/11/2018”.

W tej aukcji do wsparcia zakwalifikowano 29 ofert, a średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 538,86 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia wyniosła 569,69 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców. Wolumen energii wynika z planowanej (deklarowanej) przez producenta w aukcji produkcji energii w pełnym okresie funkcjonowania wsparcia (do 15 lat od wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego).

Biogazownie rolnicze powinny zrealizować w okresie 3 lat następujące przedsiębiorstwa:

1. Agrigen Komorzewo Sp. z o.o.,

2. Agrigen Osów Sp. z o.o.,

3. Agrigen Rozwarzyn Sp. z o.o.,

4. Biogazownia Kamień Sp. z o.o.,

5. EKODAMIR Sp. z o.o. Sp. k.,

6. Energas Sp. z o.o.,

7. Gospodarstwo Rolne Partner S.C. Emil Derda, Paulina Derda,

8. iTen Sp. z o.o.,

9. PGB Energetyka 10 Sp. z o.o.,

10. PGB Energetyka 11 Sp. z o.o.,

11. PGB Energetyka 12 Sp. z o.o.,

12. PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.,

13. PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.,

14. PGB Energetyka 17 Sp. z o.o.,

15. PGB Energetyka 18 Sp. z o.o.,

16. PGB Energetyka 20 Sp. z o.o.,

17. PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.,

18. PGB Energetyka 6 Sp. z o.o.,

19. PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.,

20. PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.,

21. PGB Inwestycje Sp. z o.o.,

22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Budmat” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus Józef Małysz,

23. PW Energie Odnawialne Sp. z o.o.

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy pomyślności w procesie budowy i eksploatacji.