O Nas

O Firmie

Misja

Oferta

Nasze publikacje

Wybrane referencje

O Firmie:

Prezentujemy firmę prowadzoną przez ludzi posiadających wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze biogazowni rolniczych i innych projektów inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tworzymy strategie, koncepcje i wprowadzamy w życie rozwiązania biznesowe w zgodzie z przyjętymi przepisami prawa na szeroko pojętym rynku energii w Polsce.

Wdrażamy rozwiązania technologiczne efektywne i oszczędne w eksploatacji. Rozwiązujemy nawet najbardziej zawiłe sprawy pomagając naszym klientom przy przygotowaniu i prowadzeniu biogazowni rolniczych i przemysłowych.

Jesteśmy aktywni na rynku w Polsce od 2003 r. Wyspecjalizowane usługi doradcze dla naszych klientów prowadzimy od 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zakresem usług świadczonych na rynku energii, w szczególności biogazowni.

Misja:

Misją naszej firmy jest propagowanie dobrych praktyk rozwoju biogazowni rolniczych i innych instalacji OZE w Polsce. Podstawą naszej działalności operacyjnej jest kierowanie procesem inwestycyjnym w zgodzie z najlepszą wiedzą oraz z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań.

Dążymy do perfekcji w jakości świadczonych usług wierząc, że jest ona podstawą tworzenia oferty, z której korzystać będą Państwo na stałe w procesie inwestycyjnym lub edukacyjnym na rynku odnawialnych źródeł energii.

Oferta:

Nasze usługi świadczymy w obszarze odnawialnych źródeł energii. Specjalizujemy się w rozwoju projektów na terenie całego kraju obejmujących szczególnie:

 • Biogazownie rolnicze;
 • Biogazownie utylizujące odpady przetwórstwa spożywczego i rolnicze;
 • Biogazownie rolnicze zlokalizowane na ternach wiejskich o małych i dużych mocach wytwórczych, w tym mikroinstalacje;
 • Biogazownie z osadów ściekowych;
 • Instalacje fotowoltaiczne PV, w tym mikroinstalacje.

 

Doświadczenie naszego zespołu obejmuje wszystkie fazy rozwoju i trwania inwestycji:

 • Przygotowanie deweloperskie (dokumentacja);
 • Budowa i oddanie do użytkowania;
 • Eksploatacja i działalność operacyjna.

Niezależnie od konwencjonalnych usług konsultingowych i doradczych, prowadzimy za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaż wybranych gotowych, profesjonalnych poradników z procedurami administracyjno-prawnymi rozwoju projektów OZE oraz sprawdzonych narzędzi do badania rentowności inwestycji w odnawialne źródła energii finansowane z udziałem dopłat aukcyjnych.

Dodatkowo organizujemy oraz prowadzimy specjalistyczne, indywidualne szkolenia, wykłady a także warsztaty tematyczne skierowane zarówno do prywatnych inwestorów jak i samorządów lokalnych i innych zainteresowanych instytucji .

Nie prowadzimy sprzedaży urządzeń i technologii, ale doradzamy jak nabyć marki renomowane w optymalnych cenach.

 

Z naszych usług korzystają m.in.

 • Firmy;
 • Rolnicy i producenci rolni;
 • Przetwórcy sektora rolno-spożywczego;
 • Samorządy i instytucje administracji samorządowej;
 • Przedsiębiorstwa energetyczne;
 • Inwestorzy niezależni krajowi i zagraniczni;
 • Instytucje i agencje rządowe;
 • Organizacje i podmioty gospodarcze branżowe pozarządowe;
 • Uczelnie i Instytuty Naukowe lub Badawczo-Rozwojowe;
 • Indywidualne osoby, w tym prosumenci.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług przez Akademię Biogazu.

Nasze publikacje:

Biogaz – możliwości wykorzystania w energetyce i wpływ jego rozwoju na krajową gospodarkę.

Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w tym biomasy odpadowej. Głównym składnikiem biogazu jest metan (CH4). Nie licząc śladowych ilości domieszek CO oraz H2, jest jedynym komponentem (zwykle ze stężeniem objętościowo większym niż 50%), odpowiedzialnym za wartość energetyczną biogazu. Wartość opałowa biogazu wynika wprost z zawartości metanu i może wynosi w warunkach normalnych ok. 20 MJ/m3.

[Czytaj więcej]

Dynamika zmian cen ogniw słonecznych – przesłanki rozwoju PV w Polsce

Jeszcze kilka lat temu mało kto, jeśli ktokolwiek, rysował scenariusze, w których cena zakupu instalacji fotowoltaicznych spadnie do poziomu, w którym zbędne będą wszelkiego rodzaju subwencje dla zapewnienia rentowności inwestycji. Dziś możemy śmiało mówić, że w licznych krajach nie tylko położonych blisko równika, ale także krajach Europy Południowej opłaca się instalować urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej ze Słońca bez pomocy publicznej. W Polsce jeszcze jesteśmy na początku drogi w rozwoju tego sektora i mamy takie warunki klimatyczne, w których wskaźnik wykorzystania mocy (tzw. capacity factor) wynosi ok. 10-12%, co jest wskaźnikiem porównywalnym do Niemiec, gdzie łączna moc zainstalowana w PV jest największa w Europie i jedna z największych na świecie (ok. 40.000 MW). Nie jest to jednak powód, dla którego należałoby tą metodę wytwarzania energii na większą skalę skreślać ze stosowania w Polsce (obecnie moc zainstalowana wynosi ok. 100 MW nie licząc ponad 17 tys. mikroinstalacji przyłączonych do sieci, których moc szacowana jest na poziomie 94 MW). Trzeba pamiętać, że energetyka fotowoltaiczna czerpie energię ze Słońca, które będzie działać jeszcze miliony lat po tym, jak zniknie z Ziemi ostatni człowiek. Ponieważ koszty eksploatacyjne, nie licząc kosztów amortyzacji instalacji fotowoltaicznych są najniższe ze wszystkich dostępnych i znanych nam źródeł wytwarzania energii konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, warto znaleźć sposoby wykorzystania tej „darmowej” energii, aby nam wszystkim się to opłacało. Postępujący rozwój technologii wytwarzania ogniw słonecznych na świecie sprawia, że w zakresie redukcji kosztów wytwarzania, fabryki PV „nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa”.

[Czytaj więcej]

Czy odnawialne źródła energii to kierunek dla najtańszej energii w przyszłości?

Opinia publiczna w Polsce epatowana jest licznymi publikacjami i wystąpieniami „specjalistów” przeciwstawiających energetykę węglową lub jądrową energetyce odnawialnej. Wysławiają oni zalety elektrowni konwencjonalnych i eksponują wady odnawialnej, która rzekomo jest bardzo droga, do której trzeba ciągle dopłacać i na którą stać jest tylko bogate gospodarki „sfiksowane” na punkcie zasilania zieloną energią.

Pytanie, jakie powinni sobie postawić wszyscy, którzy wypowiadają się na temat kosztów wytwarzania energii i szukać poprzez pogłębione analizy odpowiedzi na nie jest takie: w jakie źródła dziś i w najbliższych latach inwestować aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym po konkurencyjnej cenie czyli w akceptowalnej przez przemysł, instytucje, przedsiębiorców i społeczność cenie? Odpowiedź na postawione pytanie nie jest prosta. Niewątpliwie, w okresie najbliższych dwóch dekad w Polsce, nie jest możliwe aby zapotrzebowanie na energię zapewnione było czy to wyłącznie przez źródła konwencjonalne czy też tylko przez odnawialne.

Władze szczebla centralnego w Polsce ciągle zastanawiają się, czy warto budować elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła. Tymczasem niemal wszystkie rozwinięte i rozwijające się gospodarki już nie zastanawiają się czy rozwijać OZE, tylko jak efektywnie wykorzystywać ich zasoby. I to jest zadziwiające, że tworzymy w kraju strategie energetyczne bez podglądania na co dziś stawiają dojrzałe gospodarczo mocarstwa.

[Czytaj więcej]

Wybrane referencje:

W celu uzyskania referencji związanej z naszą działalnością, prosimy o kontakt.